17/5/07

Novela histórica en galego sobre a Antigüidade clásica


Contamos con algunhas novelas históricas en galego sobre a Antigüidade clásica da nosa terra que poden ser un bo recurso didáctico nas aulas.

Teucro, o arqueiro de Troia, Noia, Toxosoutos, 2004.


O ouro de Agrícola, Edelvives-Tambre, 2004.


Medulio. O norte contra Roma, Noia, Toxosoutos, 2005.


Se alguén coñece outras agradeceríalle un comentario neste blog. Tamén poden ser novelas en galego sobre Grecia e Roma que non se refiran estrictamente á nosa historia.

8/5/07

Eleccións na Roma antiga


Neste tempos prelectorais non está de máis ler os consellos de Quinto Cicerón ó seu irmán o famoso Marco Tulio Cicerón.
Podes atopar textos sobre as eleccións de Pompeia en latín/castelán aquí.

1/5/07

Contos da Galicia romana

Contos da Galicia romana: un novo xeito de co–ñecer a romanizació—n de Galicia
Autor: Fernando Lillo Redonet
Editorial: Toxosoutos, Noia, 2000
Colecci—ón: Ensino
Nœm. pp.: 71
Tamañ–o: 24 x 17

O libro propón un novo xeito de coñecer a romanización da nosa terra. A través de relatos ficticios, pero baseados sempre nas fontes históricas, literarias e arqueolóxicas, aprendemos os principais aspectos da conquista e da romanización de Galicia. Nestes contos seguimos a Teucro no seu regreso dende Troia até a ría de Pontevedra, introducímonos no castro de Santa Tegra da man dun lexionario romano, acompañamos a Xulio César na súa expedición contra os herminios, asistimos á tráxica sorte dos guerreiros do Monte Medulio, visitamos a cidade de Lugo no tempo dos romanos e contemplamos a enxeñería romana para extracción do ouro nas minas das Médulas.

Podes ler a reseña crítica de Mª Luisa Ortiz Ruiz publicada no nº 29 da Revista Galega do Ensino, pp. 255-256.

Mitoloxía clásica en Galicia


A filosofía deste blog está plenamente recollida no meritorio traballo destes tres volumes que recomendo vivamente. Neles atoparedes unha chea de suxerentes textos e fotografías para utilizar na aula.

Os deuses do Olimpo
por Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Balllesteros
Autoría: Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Balllesteros
ISBN: 978-84-96526-04-4
Editorial: Baía Edicións
Ano: 2005
Nº Páx.: 128
Primeiro dos tres tomos da mitoloxía clásica na arte e na literatura galegas. Neste título estúdanse os deuses Zeus, Hera, Poseidón, Hades, Atenea, Apolo, Afrodita, Ares, Hermes e Dioniso. Cada deus ou heroe vai precedido dunha información mitolóxica, para unha mellor comprensión das obras artísticas e literarias elixidas.A meirande parte das mostras de arte que presentamos son de artistas galegos; outras foron realizadas especificamente para Galiza por artista foráneos. Recollemos tamén aquelas obras que, independentemente da súa autoría, se atopan permanentemente en exposición nos nosos museos ou institucións, públicas e privadas.As obras literarias son maioritariamente en galego. Algunhas están en castelán, pero escritas por autoras e autores galegos, dos que escollimos, agás no caso dalgunhas poesías, os parágrafos máis significativos...A mostra, tanto de arte como de literatura, non pretende ser exhautiva, aínda que a consideramos suficientemente significativas, a día de hoxe, para comprender a importancia da mitoloxía clásica na cultura do noso país.As divindades menores
por Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Balllesteros
Autoría: Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Balllesteros
ISBN: 978-84-96526-05-1
Ano: 2005
Nº Páx.: 144

Segundo dos tres tomos da mitoloxía clásica na arte e na literatura galegas. Neste título estúdanse os Titáns, as divindades das augas, do bosques e montañas, do alén e outras divindades individuais e colectivas.A meirande parte das mostras de arte que presentamos son de artistas galegos; outras foron realizadas especificamente para Galiza por artista foráneos. Recollemos tamén aquelas obras que, independentemente da súa autoría, se atopan permanentemente en exposición nos nosos museos ou institucións, públicas e privadas.As obras literarias son maioritariamente en galego. Algunhas están en castelán, pero escritas por autoras e autores galegos, dos que escollimos, agás no caso dalgunhas poesías, os parágrafos máis significativos...A mostra, tanto de arte como de literatura, non pretende ser exhautiva, aínda que a consideramos suficientemente significativas, a día de hoxe, para comprender a importancia da mitoloxía clásica na cultura do noso país.


Os heroes
por Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Ballesteros
Autoría: Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Ballesteros
ISBN: 978-84-96526-17-4
Editorial: Baía Edicións
Ano: 2006
Nº Páx.: 152

Último dos tres tomos da mitoloxía clásica na arte e na literatura galegas. Neste título estúdanse os heroes agrupados en oito capítulos: A guerra de Troia, A Odisea, Hércules, Edipo, Teseo, Perseo, Orfeo e Xasón e os Argonautas. Cada heroe vai precedido dunha información mitolóxica, para unha mellor comprensión das obras artísticas e literarias elixidas.A meirande parte das mostras de arte que presentamos son de artistas galegos; outras foron realizadas especificamente para Galiza por artista foráneos. Recollemos tamén aquelas obras que, independentemente da súa autoría, se atopan permanentemente en exposición nos nosos museos ou institucións, públicas e privadas.As obras literarias son maioritariamente en galego. Algunhas están en castelán, pero escritas por autoras e autores galegos, dos que escollimos, agás no caso dalgunhas poesías, os parágrafos máis significativos...A mostra, tanto de arte como de literatura, non pretende ser exhautiva, aínda que a consideramos suficientemente significativas, a día de hoxe, para comprender a importancia da mitoloxía clásica na cultura do noso país.