1/5/07

Mitoloxía clásica en Galicia


A filosofía deste blog está plenamente recollida no meritorio traballo destes tres volumes que recomendo vivamente. Neles atoparedes unha chea de suxerentes textos e fotografías para utilizar na aula.

Os deuses do Olimpo
por Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Balllesteros
Autoría: Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Balllesteros
ISBN: 978-84-96526-04-4
Editorial: Baía Edicións
Ano: 2005
Nº Páx.: 128
Primeiro dos tres tomos da mitoloxía clásica na arte e na literatura galegas. Neste título estúdanse os deuses Zeus, Hera, Poseidón, Hades, Atenea, Apolo, Afrodita, Ares, Hermes e Dioniso. Cada deus ou heroe vai precedido dunha información mitolóxica, para unha mellor comprensión das obras artísticas e literarias elixidas.A meirande parte das mostras de arte que presentamos son de artistas galegos; outras foron realizadas especificamente para Galiza por artista foráneos. Recollemos tamén aquelas obras que, independentemente da súa autoría, se atopan permanentemente en exposición nos nosos museos ou institucións, públicas e privadas.As obras literarias son maioritariamente en galego. Algunhas están en castelán, pero escritas por autoras e autores galegos, dos que escollimos, agás no caso dalgunhas poesías, os parágrafos máis significativos...A mostra, tanto de arte como de literatura, non pretende ser exhautiva, aínda que a consideramos suficientemente significativas, a día de hoxe, para comprender a importancia da mitoloxía clásica na cultura do noso país.As divindades menores
por Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Balllesteros
Autoría: Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Balllesteros
ISBN: 978-84-96526-05-1
Ano: 2005
Nº Páx.: 144

Segundo dos tres tomos da mitoloxía clásica na arte e na literatura galegas. Neste título estúdanse os Titáns, as divindades das augas, do bosques e montañas, do alén e outras divindades individuais e colectivas.A meirande parte das mostras de arte que presentamos son de artistas galegos; outras foron realizadas especificamente para Galiza por artista foráneos. Recollemos tamén aquelas obras que, independentemente da súa autoría, se atopan permanentemente en exposición nos nosos museos ou institucións, públicas e privadas.As obras literarias son maioritariamente en galego. Algunhas están en castelán, pero escritas por autoras e autores galegos, dos que escollimos, agás no caso dalgunhas poesías, os parágrafos máis significativos...A mostra, tanto de arte como de literatura, non pretende ser exhautiva, aínda que a consideramos suficientemente significativas, a día de hoxe, para comprender a importancia da mitoloxía clásica na cultura do noso país.


Os heroes
por Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Ballesteros
Autoría: Matilde De Cal Cortina e Xosé Manuel Bértolo Ballesteros
ISBN: 978-84-96526-17-4
Editorial: Baía Edicións
Ano: 2006
Nº Páx.: 152

Último dos tres tomos da mitoloxía clásica na arte e na literatura galegas. Neste título estúdanse os heroes agrupados en oito capítulos: A guerra de Troia, A Odisea, Hércules, Edipo, Teseo, Perseo, Orfeo e Xasón e os Argonautas. Cada heroe vai precedido dunha información mitolóxica, para unha mellor comprensión das obras artísticas e literarias elixidas.A meirande parte das mostras de arte que presentamos son de artistas galegos; outras foron realizadas especificamente para Galiza por artista foráneos. Recollemos tamén aquelas obras que, independentemente da súa autoría, se atopan permanentemente en exposición nos nosos museos ou institucións, públicas e privadas.As obras literarias son maioritariamente en galego. Algunhas están en castelán, pero escritas por autoras e autores galegos, dos que escollimos, agás no caso dalgunhas poesías, os parágrafos máis significativos...A mostra, tanto de arte como de literatura, non pretende ser exhautiva, aínda que a consideramos suficientemente significativas, a día de hoxe, para comprender a importancia da mitoloxía clásica na cultura do noso país.

No hay comentarios: